Dlaczego Montessori?

Maria Montessori 1870-1952

Włoska lekarka i pedagog. Jedna z największych reformatorek wychowania przedszkolnego. Twórczyni „metody Montessori”, która kładzie nacisk na umożliwienie dziecku swobodnej aktywności oraz kształcenie jego zmysłów. Każde dziecko jest inne, a więc każde ma prawo do indywidualnego rozwoju.

Maria Montessori opracowała całościową koncepcję pedagogiczną, obejmującą rozwój dziecka od narodzenia aż do wkroczenia przez nie w wiek dorosły, w której wychowanie i edukacja opierają się na szacunku dla godności dziecka. Wychowanie jest tu rozumiane jako wspieranie i stałe podążanie za dzieckiem. Jego istotą jest uniezależnienie dziecka od dorosłych, jego samodzielność i odpowiedzialność za siebie i za świat. Zadaniem wychowawcy jest pomoc dziecku w samodzielnym osiągnięciu celu, możliwa dzięki znajomości i szacunkowi dla praw rozwojowych.

Maria Montessori mówiła, że to nie dziecko jest kształtowane przez dorosłych, ale każdy człowiek jest ukształtowany przez dziecko, którym kiedyś był. Od tego jak maleństwo się rozwija, czego doświadcza, jak jest motywowane i wspierane, zależeć będzie całe jego przyszłe życie. Rozwój Dziecka, dzięki pedagogice Montessori ma miejsce na każdej płaszczyźnie: fizycznej, duchowej, kulturowej i społecznej. Wspierana jest również spontaniczna i twórcza aktywność Dzieci.
Dzieci, w szczególności te poniżej 6 roku życia, mają wrodzoną drogę rozwoju psychologicznego.
Maria Montessori bazując na swoich spostrzeżeniach wierzyła, że Dzieci, które mają prawo do swobodnego wyboru w otoczeniu do tego przystosowanym będą spontanicznie dążyły do optymalnego rozwoju.
Każdy człowiek ma wrodzone pewne tendencje
tj.: abstrakcję, aktywność, komunikację, dokładność, odkrywczość, manipulację środowiskiem, porządek, bystrość, powtarzanie, samodoskonalenie, pracę (inaczej celową aktywność). Dobór odpowiedniego sposobu nauczania umożliwia skuteczniejszy rozwój Dziecka już bardzo wczesnym wieku, co przygotowuje go do dorosłego życia.

Przed nimi cały świat!
Razem pomóżmy im go odkryć!