Dlaczego Montessori?

Maria Montessori 1870-1952

Włoska lekarka i pedagog. Jedna z największych reformatorek wychowania przedszkolnego. Twórczyni „metody Montessori”, która kładzie nacisk na umożliwienie dziecku swobodnej aktywności oraz kształcenie jego zmysłów. Każde dziecko jest inne, a więc każde ma prawo do indywidualnego rozwoju.

Maria Montessori opracowała całościową koncepcję pedagogiczną, obejmującą rozwój dziecka od narodzenia aż do wkroczenia przez nie w wiek dorosły. Wychowanie i edukacja opierają się na szacunku dla godności dziecka. Wychowanie jest tu rozumiane jako wspieranie i stałe podążanie za dzieckiem. Jego istotą jest uniezależnienie dziecka od dorosłych, jego samodzielność i odpowiedzialność za siebie i za świat. Zadaniem wychowawcy jest pomoc dziecku w samodzielnym osiągnięciu celu, możliwa dzięki znajomości i szacunkowi dla praw rozwojowych.

Maria Montessori mówiła, że to nie dziecko jest kształtowane przez dorosłych, ale każdy człowiek jest ukształtowany przez dziecko, którym kiedyś był. Od tego jak maleństwo się rozwija, czego doświadcza, jak jest motywowane i wspierane, zależeć będzie całe jego przyszłe życie.

Otoczenie

Przygotowane otoczenie w pedagogice Montessori to miejsce, w którym dziecko może zaangażować ręce, umysł i zmysły. Wszystko jest w zasięgu jego ręki i nie zagraża jego bezpieczeństwu. Regały i półki są ustawione w taki sposób, aby dzieci mogły swobodnie do nich sięgnąć. Nauka opiera się na specjalnie opracowanych pomocach edukacyjno–rozwojowych, uporządkowanych tematycznie. Dziecko samo wybiera z czym chce w danej chwili pracować i ile czasu temu poświęci.

Pomoce Montessori

Pomoce Montessori to różnego rodzaju przedmioty inspirujące dzieci do twórczego działania. Cechuje je prostota, estetyka i przemyślana konstrukcja. Każda pomoc zbudowana jest według zasady stopniowania trudności i zawiera możliwość samodzielnej kontroli dokonywanej przez dziecko. Te specyficzne cechy dydaktycznych materiałów Montessori umożliwiają  samodzielne działanie.

Indywidualne podejście

Bardzo istotnym elementem jest też indywidualne podejście. Montessori zakłada, że każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim indywidualnym rytmie. Dlatego w żłobku dzieci pracują według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których są już gotowe. Zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, przy współpracy z opiekunem.

Nauczyciel

Nauczyciel w pedagogice Montessori ma szczególną rolę. Jest pomocnikiem i doradcą dziecka w jego drodze do dorosłości. Nie ingeruje w jego pracę, nie poucza go i nie przeszkadza. Obserwuje dziecko i stara się podążać za nim, podsuwając mu kolejne pomysły na działanie. Nigdy nie wyręcza, pomaga tylko, gdy jest o to poproszony. Daje dziecku możliwość doświadczania. Nie chwali, ale całym sobą pokazuje, że akceptuje jego poczynania  i to wystarcza.

Wzajemna pomoc i współpraca

W zajęciach wspólnie uczestniczą dzieci w różnym wieku. Uczą się wzajemnej pomocy i współpracy,  a to pomaga w kształtowaniu postaw społecznych. Zgodnie z założeniami Montessori: „Aby żłobek spełniał swoje zadanie, musi być przedłużeniem środowiska rodzinnego” wymieszana wiekowo grupa przypomina rodzinę – każdy jest potrzebny, bez względu na wiek czy zainteresowania.

Fazy wrażliwe

Niezwykłość metody Montessori  tkwi również w tym, że nauczyciel obserwując maluszki zauważa tzw. fazy wrażliwe. Dzięki temu może zaproponować mu odpowiednie zabawy i ćwiczenia, które wspierają jego rozwój. W ten sposób dziecko uczy się z łatwością i radością, nie odczuwając tego jako obowiązek.

W okresie żłobkowym 1-3 lata najważniejszymi fazami wrażliwymi są:
– rozwój mowy,
– rozwój ruchowy – doskonalenie chodzenia i koordynacji ruchów,
– porządek – wzrastająca potrzeba samoobsługi i samodzielności.

Znani Montessorianie:

 • Larry Page i Sergey Brin –  współzałożyciele Google.com,
 • Jeff Bezos –  analityk finansowy, twórca Amazon.com
 • Katherine Graham –  właścicielka i wydawca The Washington Post,
 • Książę  William oraz Książę Harry – członkowie rodziny królewskiej Wielkiej Brytanii ,
 • Anna Frank – słynna kronikarka II wojny światowej,
 • Jacqueline Lee „Jackie” Bouvier Kennedy Onassis – małżonka 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy’ego,
 • Beyoncé Knowles –  amerykańska wokalistka R&B,
 • Chelsea Clinton – córka byłego prezydenta USA,
 • Puff Daddy – wokalista, producent,
 • Will Wright –  Twórca gier m.in.: „The Sims”,”Sim City”,
 • Jimmy Wales – Założyciel Wikipedii,
 • George Clooney – Aktor.

Przed nimi cały świat!
Razem pomóżmy im go odkryć!