Żłobek

Witaj w Naszym Świecie!

Żłobek Montessori Małe Stópki to kameralna placówka przeznaczona dla 25 maluszków, od 12 miesiąca do 3 lat.
W naszym żłobku respektuje się prawa rozwojowe dzieci, zrozumienie i szacunek do samodzielności.
“Pomóż mi zrobić to samemu” to chyba jedno z najpopularniejszych zdań związanych z pedagogiką Marii Montessori. Ono oddaje w pełni atmosferę jaka panuje w żłobku.
Naszym celem jest podążanie za dzieckiem, dbałość o emocje bez stosowania kar i nagród. Wielką inspirację czerpiemy z leśnych przedszkoli i placówek skandynawskich, gdyż kontakt z naturą uważamy za niezbędny w prawidłowym rozwoju małego dziecka.

Otoczenie

Przygotowane otoczenie w pedagogice Montessori to miejsce, w którym dziecko może zaangażować ręce, umysł i zmysły. Wszystko jest w zasięgu jego ręki i nie zagraża jego bezpieczeństwu. Regały i półki są ustawione w taki sposób, aby dzieci mogły swobodnie do nich sięgnąć. Nauka opiera się na specjalnie opracowanych pomocach edukacyjno–rozwojowych, uporządkowanych tematycznie. Dziecko samo wybiera z czym chce w danej chwili pracować i ile czasu temu poświęci.

Pomoce Montessori

Pomoce Montessori to różnego rodzaju przedmioty inspirujące dzieci do twórczego działania. Cechuje je prostota, estetyka i przemyślana konstrukcja. Każda pomoc zbudowana jest według zasady stopniowania trudności i zawiera możliwość samodzielnej kontroli dokonywanej przez dziecko. Te specyficzne cechy dydaktycznych materiałów Montessori umożliwiają  samodzielne działanie.

Indywidualne podejście

Bardzo istotnym elementem jest też indywidualne podejście. Montessori zakłada, że każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim indywidualnym rytmie. Dlatego w żłobku dzieci pracują według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których są już gotowe. Zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, przy współpracy z opiekunem.

Nauczyciel

Nauczyciel w pedagogice Montessori ma szczególną rolę. Jest pomocnikiem i doradcą dziecka w jego drodze do dorosłości. Nie ingeruje w jego pracę, nie poucza go i nie przeszkadza. Obserwuje dziecko i stara się podążać za nim, podsuwając mu kolejne pomysły na działanie. Nigdy nie wyręcza, pomaga tylko, gdy jest o to poproszony. Daje dziecku możliwość doświadczania. Nie chwali, ale całym sobą pokazuje, że akceptuje jego poczynania  i to wystarcza.

Wzajemna pomoc i współpraca

W zajęciach wspólnie uczestniczą dzieci w różnym wieku. Uczą się wzajemnej pomocy i współpracy,  a to pomaga w kształtowaniu postaw społecznych. Zgodnie z założeniami Montessori: „Aby żłobek spełniał swoje zadanie, musi być przedłużeniem środowiska rodzinnego” wymieszana wiekowo grupa przypomina rodzinę – każdy jest potrzebny, bez względu na wiek czy zainteresowania.

Fazy wrażliwe

Niezwykłość metody Montessori  tkwi również w tym, że nauczyciel obserwując maluszki zauważa tzw. fazy wrażliwe. Dzięki temu może zaproponować mu odpowiednie zabawy i ćwiczenia, które wspierają jego rozwój. W ten sposób dziecko uczy się z łatwością i radością, nie odczuwając tego jako obowiązek.

W okresie żłobkowym 1-3 lata najważniejszymi fazami wrażliwymi są:
– rozwój mowy,
– rozwój ruchowy – doskonalenie chodzenia i koordynacji ruchów,
– porządek – wzrastająca potrzeba samoobsługi i samodzielności.

Ramowy rozkład dnia

Godziny otwarcia żłobka 6.30 – 16.30

6.30 – 8.30 – Schodzenie się dzieci do żłobka

 • praca indywidualna według inwencji dziecka w kącikach zainteresowań pod opieką nauczyciela i opiekunki,
 • zajęcia integracyjne, zabawy ruchowe ze śpiewem
 • prace porządkowe w sali

8.30 – 9.00  Śniadanie

 • przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne
 • pomoc w spożywaniu posiłku w miarę potrzeb
 • uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
 • czynności higieniczno-sanitarne po posiłku

9.00 – 10.00  Realizacja zadań wychowawczo-edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

 • zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej
 • zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne
 • zajęcia dodatkowe

10.00 – 10.45  Pobyt na świeżym powietrzu

 • spędzanie czasu na placu zabaw
 • spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze

10.45 – 11.15  Przygotowanie do obiadu i przedpołudniowego odpoczynku

 • zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe

11.15 – 11.45  Obiad (drugie danie)

 • karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku 
 • uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

11.45 – 13.45  Poobiedni odpoczynek

 • słuchanie muzyki relaksacyjnej
 • czytanie przez nauczyciela wybranych bajek

13.45 – 14.30  Zupa + deser

 • zabiegi higieniczne
 • karmienie i nabywanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

14.30 – 16.30 Zajęcia popołudniowe

 • zabawy ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne
 • zajęcia o charakterze wychowawczym, indywidualne lub grupowe
 • pobyt na świeżym powietrzu
 • wspólne sprzątanie sali
 • rozchodzenie się dzieci do domów

Przed nimi cały świat!
Razem pomóżmy im go odkryć!