Plan dnia

Ramowy rozkład dnia

Godziny otwarcia żłobka 6.30 – 16.30

6.30 – 8.30 – Schodzenie się dzieci do żłobka

 • praca indywidualna według inwencji dziecka w kącikach zainteresowań pod opieką nauczyciela i opiekunki,
 • zajęcia integracyjne, zabawy ruchowe ze śpiewem
 • prace porządkowe w sali

8.30 – 9.00  Śniadanie

 • przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne
 • pomoc w spożywaniu posiłku w miarę potrzeb
 • uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
 • czynności higieniczno-sanitarne po posiłku

9.00 – 10.00  Realizacja zadań wychowawczo-edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

 • zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej
 • zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne
 • zajęcia dodatkowe

10.00 – 10.45  Pobyt na świeżym powietrzu

 • spędzanie czasu na placu zabaw
 • spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze

10.45 – 11.15  Przygotowanie do obiadu i przedpołudniowego odpoczynku

 • zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe

11.15 – 11.45  Obiad (drugie danie)

 • karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku 
 • uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

11.45 – 13.45  Poobiedni odpoczynek

 • słuchanie muzyki relaksacyjnej
 • czytanie przez nauczyciela wybranych bajek

13.45 – 14.30  Zupa + deser

 • zabiegi higieniczne
 • karmienie i nabywanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

14.30 – 16.30 Zajęcia popołudniowe

 • zabawy ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne
 • zajęcia o charakterze wychowawczym, indywidualne lub grupowe
 • pobyt na świeżym powietrzu
 • wspólne sprzątanie sali
 • rozchodzenie się dzieci do domów

Przed nimi cały świat!
Razem pomóżmy im go odkryć!